Skrota bilen?

När du skrotar bilen hos oss genomgår bilen en miljömässigt riktig hantering, användbara delar återanvänds och resten återvinns till minst lagstadgade 95%. Kom till oss med bilen, ta med det senast utfärda gula registreringsbeviset (nr 2) och legitimation så hjälper vi dig.

Motordrivna fordon på upp till 3,5 ton kan lämnas till oss kostnadsfritt, men är fordonet lastat med skräp kommer det att debiteras en kostnad för inlämning av det. Husvagnar kostar 5000 kr att lämna in för skrotning.